Het echtpaar George en Martha  komen op een late avond thuis van een feestje. George is professor geschiedenis op de universiteit, Martha is de dochter van de decaan van de universiteit. Ze hebben teveel gedronken en Martha is knorrig, George is gelaten. Ze verwachten nog bezoek van het jonge echtpaar Nick en Honey, die ze op het feestje hebben ontmoet. Nick is de nieuwe professor biologie op de universiteit. George en Martha zijn continue bezig om elkaar door middel van verhaalspelletjes het leven zuur te maken. Rode draad in de verhalen is de zoon van George en Martha, die morgen z’n 16e verjaardag zal vieren. Fictie en werkelijkheid worden door elkaar heen gehaald om de ander zoveel mogelijk te vernederen. Nick en Honey kunnen het nauwelijks aanhoren, maar door de invloed van de overvloedig geschonken drank zijn ze niet bij machte om weerstand te bieden aan het verbale geweld. Zonder dat ze het zelf doorhebben worden ze betrokken bij de verhalen en spelen ze een belangrijke rol in de wederzijdse vernederpartijen tussen George en Martha.