Zaterdag 19 oktober 2024

€ 14,50

Hoe vaak komt het niet voor dat je denkt: "kon ik maar stiekem even meeluisteren" of "ik zou zo graag voor één keer een vlieg op de muur zijn". Welnu, we hebben een manier gevonden omdat te bewerkstelligen. In deze voorstelling kijken en luisteren we vier maal mee, op verschillende momenten in de tijd en maken we vier maal kennis met de tijdelijk bewoners van  kamer 203 of beter gezegd:

"DE VONDEL SUITE"